Obec Ľubietová
Ľubietová
rozšírené vyhľadávanie

Platné VZN obce

2023

VZN č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Ľubietová č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 6-2023o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,82 kB

VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Ľubietová č. 3/2022 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a školského klubu detí

VZN 5-2023 o určení výšky príspevku na činnoosť materskej školy a školského klubu detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,51 kB

VZN obce Ľubietová č. 4/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, do 1 ročníka Základnej školy s materskou školou T. G. Masaryka Ľubietová

VZN 4-2023 o určení miesta a času zápisu do 1 ročníka ZŠ s MŠ Ľubietová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,29 kB

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2023 ktorým v y d á v a PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKO CINTORÍNY v obci Ľubietová

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,98 kB

2022

VZN č. 8/2022 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Ľubietová č. 2/2021

VZN č. 82022 ktroým sa mení VZN obce Ľubietová č. 22021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,23 kB

VZN č. 7/2022 o stanovení finančného pásma na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategóriíí stravníkov

VZN o stanovení finančného pásma na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka od 01.01.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,44 kB

VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ, dieťaťa a žiaka školského zariadenia

VZN č. 6 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa a žiaka školského zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 574,09 kB

VZN obce Ľubietová o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a školského klubu detí

VZN o určení príspevku na činnosť materskej školy a školského klubu detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,56 kB

VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Ľubietová

VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Ľubietová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 526,3 kB

VZN obce Ľubietová č. 1 / 2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou T. G. Masaryka Ľubietová

VZN č. 1_2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,54 kB

2021

VZN č. 1-2021 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE ĽUBIETOVÁ

VZN č. 1-2021 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE ĽUBIETOVÁ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,92 kB

VZN č. 2-2021o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2-2021o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 765,33 kB

VZN obce Ľubietová č. 3_2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Ľubietová

VZN obce Ľubietová č. 3_2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Ľubietová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 624,17 kB

2020

VZN 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľubietová

VZN 3_2020 o nakladaní s komunálnym a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 701,41 kB

VZN 2/2020, ktorým sa dopľňa VZN obce Ľubietová č.4/2019

VZN 2_2020 o miestnych daniach a poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,14 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 508/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Dodatok č. 2 VZN o opatrov. službe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273 kB

2019

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Ľubietovej

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Ľubietovej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,71 MB
Zobrazené 1-20 z 56

Zverejňovanie

Európska únia

Virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ľubietová