Obsah

KLUB RELAX

 

Klub RELAX sme založili ako klub pre dôchodcov a sympatizantov oddychu – relaxu ,  v novembri 2010.Vedúca klubu bola zvolená Soňa Pupalová.
Stretávame sa každý týždeň , v nedeľu o 15.00 hod., v zasadačke OÚ na prízemí . Našu klubovú činnosť sme  si financovali  z vlastných zdrojov t.j. zbierkou prítomných členov. Počet členov je cca 35 , ale prítomní  na stretnutiach  je  od 10 do 18 členov. V priebehu roka 2011 sme sa stali členmi OZ LIBETHA – ako organizácia , ale financie pre rok 2011 sme od OZ nečerpali.
Naša činnosť je napríklad :
- tvorivé dielne (výroba sviečok,košíčkov,veľkonočných vajíčok,darčekov zo servítkovou technikou,pohľadníc,adventných vencov,pletenie ponožiek,výroba kvietkov a iné.)
- vymieňame si skúsenosti , receptov a podobne
- mali sme prednášku  o správnom sedení a držaní tela , tradičná čínska medicína , zdravý životný štýl
- využívame pedikérskych a manikúrskych služieb
- sviatočné posedenia pri príležitosti : Fašiang , Mikuláša , Vianoc  a Veľkej noci
- oslava krásnych narodenín- 90 rokov nášho člena
- vychádzky do prírody
- zúčastňujeme sa kultúrnych akcií v Banskej Bystrici (napríklad vystúpenia v Št.opere)
- mali sme gril-párty,varili sme guľáš , pripravili langoše a haruľu
- podieľame sa na akciách v Ľubietovej , tiež sme podali pomocnú ruku na Michalskom jarmoku , vianočnom posedení, živom Betleheme ,kde  Klub Relax  upiekol zákusky pre hostí . Za čo veľmi pekne aj touto cestou ďakujem.
- boli sme na výstave v Slovenskej Ľupči , v Bratislave a v Rakúskom Tullne
- na hrade v Slovenskej Ľupči
O činnosti Klubu Relax je vedená kronika , formou fotodokumentácie , spolu s prezenčnou listinou, ktorú vedie Soňa Pupalová.
Naša činnosť v roku 2012 bude okrem osvedčených  akcií v roku 2011 rozšírená o nasledovné :
- relaxačný pobyt na Prednej Hore alebo Brusne
- ukážky pečenia
- návšteva Bratislavy , spojená s návštevou  Národného divadla
-       návšteva Banskej Bystrice – Stredoslovenské  múzeum  a Bystrické  Vianoce
Verím , že touto krátkou správou ste mali možnosť nahliadnuť do našej činnosti a počet členov v našom Klube Relax  bude rásť a nie len z radov žien , ale aj mužov.
Na záver chcem poďakovať všetkým , ktorí sa podieľali pri  realizáciách  akcií v Kl.RELAX