Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Cestovný ruch

 

Prvá trasa  -  Za  dominantou Ľubietovej  -  Hrb a Vepor -  geografický stred Slovenska. 

 Po stredne náročnom výstupe po chodníku  od Chaty pod Hrbom sa dostanete do Národnej  prírodnej rezervácie Ľubietovský Vepor (1277m n.m.), ktorý je skutočnou dominantou Ľubietovej  a presne  určuje v banskobystrickom kraji  toto  starobylé banícke centrum. Málo komu je známe, že leží v samom strede Slovenska, čo je lákadlom pre turistov. Hrb a Vepor  je vytvorený  lávovým prúdom stratovulkánu Poľana, lemovaný po obvode andezitovými bralami. Pralesovitá čistá príroda a nádherný široký  krajinný rozhľad  na Starohorské vrchy, Nízke Tatry, Veporské vrchy, Zvolenskú kotlinu, Veľkú Fatru , Kremnické vrchy a Vysoké tatry   Vám stojí zato vyšlapať  si na stred Slovenska. Nájdete tu tichý balzam pre dušu, spomalíte rýchle životné tempo a kyslíkom prevetráte zaťaženú hlavu.

Trasa  – modrá značka - Ľubietová - parkovisko Čelienec  - pešo 2 hod., autom 15 min.,

           - modrá značka -  Čelienec  - Chata pod Hrbom  - pešo 1 hod., autom 20 min.

             -červená značka -  Chata pod Hrbom  - Hrb – výstup pešo 40 min.. – Vepor  1/2 hod.

Chata pod Hrbom – turistická ubytovňa , možnosť stravovať,  www.chatapodhrbom  

Národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor

pokrýva výrazný hrebeň medzi  kótou Hrb  1255 m n.m  a Vepor 1277 mn.m. s  5.stupňom ochrany  o rozlohe 236, ha,  predstavuje  druhé najvýznamnejšie jadro Biosférickej rezervácie Poľana.   Za rezerváciu bola vyhlásená v roku 1967, aktualizovaná v roku 2003 . Tvo­ria ju zmiešané 100-150 ročné porasty s výrazným zastúpením buka a jedle, miestami so smrekom, jarabinou a javorom. tzv. jedľové bučiny s pôvodnou vzácnou flórou a faunou Územie je málo narušené ľudskou činnosťou, miestami pralesovitého charakteru. http://www.chkopolana.eu/news/narodna-prirodna-rezervacia-lubietovsky-vepor/

 

Prvá trasa - Za  dominantou Ľubietovej - Hrb a Vepor - geografický stred Slovenska.

 

Druhá trasa  – Po kultúrnych pamiatkach a baníckych osadách Ľubietovej .

 

Táto trasa vedie po  sakrálnych pamiatkach –Evanjelický kostol a.v.,  Rímskokatolícky kostol Sv. Márie Magdalény, Kaplnka Sv.Jána Nepomuckého , ďalej si pozriete Dom Márie Terézie, Mestský dom s muzeálnou miestnosťou, kde sa oboznámite s tradíciou  miestnych remesiel. Môžete si prezrieť  archeologické vykopávky „Ľubietovského mestského hradu“ zo 16.storočia. Ďalej vás prevedieme  po baníckych a hutníckych  osadách  - Huta, Močilie, Zábava, Podlipa,  kde sa môžete oboznámiť so zachovalou architektúrou  baníckych domov a zaujímavým  výkladom príbehov a rozprávok k jednotlivým miestam. Táto trasa vedie cestou popri Šibeničnom vrchu  k protitureckej vartovke, ukrytej v lese nad Driekyňou a k hraničnému kameňu medzi chotármi Slovenskej Lupče,  Lučatína  a  Ľubietovej  z  r. 1769.

 

Náučno – celodennú poznávaciu trasu môžete absolvovať pešo, vhodná je ako cyklotrasa, resp. autom,  Trasa je nenáročná ,vhodná  pre všetky vekové kategórie

 

Druhá trasa – Po kultúrnych pamiatkach a baníckych osadách Ľubietovej .

 

Tretia  trasa – Medená banská  cesta – za Ľubietovskými permoníkmi.

 Táto trasa  Vás prevedie   po Náučnom banskom chodníku po medených baniach  a haldových poliach na Podlipe - za tajomstvom ľubietovských permoníkov. Táto lokalita je rozfáraná 18 štôlňami , pričom najstaršie pochádzajú z 15. storočia. Náučný banský chodník má 9 zastávok, na ktorých je možné opatrne nazrieť do niektorých starých štôlní. Pre zberačov minerálov je táto banská lokalita  známa výskytom unikátnych minerálov medi , ktoré boli prvýkrát nájdené a   popísané v Ľubietovej – tmavo zelený LIBETHENIT( dostal meno po nemeckom názve Ľubietovej- LIBETHEN), modrý MRÁZEKIT  a zelený  EUCHROIT . Návštevníci si odnášajú nielen  kamienky pre šťastie  s malachitom  ale aj  pocit  úcty pri pohľade  na obrovské haldové  polia po 500- ročnej ručnej baníckej práci.

Náučno poznávacia trasa vhodná pre pešiu turistiku, cykloturistiku a prístup na Podlipu autom

 – Ľubietová – parkovisko Podlipa – pešo 30 min, autom 5 min,

    Podlipa( jazierko) – náučný banský chodník – malý okruh 1,5 hod celý okruh 2,5 hod

 

Tretia trasa – Medená banská cesta – za Ľubietovskými permoníkmi.

 

Štvrtá trasa  – Železná banská cesta – za Ľubietovskými gísermi ( zlievačmi).

Na tejto ceste sa stretnete s majstrovstvom staviteľov vysokých pecí. V Hute na mieste, kde kedysi stála prvá vysoká pec v Uhorsku z roku 1692, môžete vidieť pozostatky vysokej pece na tavenie železa a architektúru starých hutníckych domov . Druhú  vysokú pec  -zrekonštruovanú kultúrnu pamiatku – nájdete  na  Troch vodách. Na pietnych miestach môžete obdivovať unikátne majstrovstvo miestnych zlievačov v podobe krížov a v muzeálnej miestnosti aj ostatných výrobkov, medzi ktorými je unikátna ľubietovská liatinová pec. Tak isto vás zavedieme na banské polia a štôlne v Driekyni  kde sa ťažila v minulosti železná ruda. Opatrne môžete nahliadnuť do starej štôlne.

Náučno- poznávacia trasa – Ľubietová Huta – bane Diekyňa – pešo 3hod.,  autom 20 min.

Ľubietová – Tri Vody – pešo po modrej na Hrb – pokračuje sa po červenej – Tri Vody- 5,5hod.

Ľubietová – Tri Vody – autom prístup od Osrblia – 30 min.

 

Štvrtá trasa – Železná banská cesta – za Ľubietovskými gísermi ( zlievačmi).

 

Piata trasa – Po stopách stratovulkánu Poľana – vás zavedie  k prírodnému vodopádu na potoku Vôdka, vytvoreného prielomom vo vulkanických horninách. Tu máte možnosť vyryžovať si z naplavených jemných pieskoch   pyrop - „ Český  granát“  pozostatkami  vulkanickej činnosti . Trasa  pokračuje  v chotári Povrazníka na  nálezisku unikátneho drevného opálu a zaujímaného geologického miesta „tufového lomu“, kde názorne uvidíte prierez niekoľko miliónov rokov  činnosti stratovulkánu Poaľana . Uvidíte odkryté lávové prúdy na Strelníkoch, kamenné andezitové pole v doline Hutná až sa dostaneme  pod  CHPV  Veporské skalky  vytvorené sopečnými brekciami, vejárovito usporiadanými   hradbami  ukončenými  30 metrovými  vežami a stĺpmi. A kto ešte nebude mať dosť môže pokračovať na Ľubietovskú Bukovinu, kde môže pobudnúť priamo na okraji samej kaldery vulkánu Poľana a obdivovať jej majestátnosť. Pri pohľade  do útrob  niekdajšej  najvyššej  európskej sopky a predstava  jej  ničivej a devastačnej sily, po ktorej ostal kráter s priemerom 20 km, ale aj táto krásna vymodelovaná  krajina  ukrývajúca svoje bohatstvá, uvedomíte si aká je mocná sila prírody a človek zraniteľný.

Náučno – poznávacia trasa  Ľubietová – vodopád Vôdka  pešo, cyklotrasa - 15.min – pokračovanie

 – Povraznícke opálové nálezisko – pešo 3 hod,cyklotrasa ,  autom  20 min. – ďalej  – Veporské skalky  - kaldera  Poľany-   pešo 5 hod, cyklotrasa , autom 20 min a od doliny  GENZLOVEJ  pešo 2 hod.  Každá časť  sa môže  z Ľubietovej navštíviť aj samostatne .

Chránený prírodný výtvor Veporské skalky

s rozlohou 52,2 ha bolo v roku 1981 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Ide o ochranu morfologicky zaujímavej skupiny bralnatých, erózne rozčlenených skaliek tvorených sopečnými brekciami. Vejárovito usporiadané hradby ukončené vežami, stĺpmi až 30 metrov vysokými.

Prírodná rezervácia Periská s riadená na ochranu zriedkavého rastlinného druhu treťohorného pôvodu - Waldsteinie trojlistej.

 

Piata trasa – Po stopách stratovulkánu Poľana

 

Cyklotrasy  v okolí  Ľubietovej 

Krajina Ľubietovského chotára  je priaznivá pre bicylistov.

Na  oficialne jestvujúcu  značkovanú cyklotrasu  Okolo Poľany nadväzujú v okolí Ľubietovej siete spevnených , štrkových a asfaltových cestičiek ku všetkým zaujímavým kultúrnym, historickým či geomontánnym miestam . Súčasne sú cyklotrasami prepojené  katastre okolitých dedín  Strelníky a Povrazník.  Z Ľubietovej s a  na bicykli  dostanete aj  do Brusna, Osrblia, Ponickej Huty a Slov. Lupče. 

 

Cyklotrasy v okolí Ľubietovej

 

Zážitková turistika v Ľubietovej

Každú  z týchto ponúkaných trás je možné doplniť o zážitkovú turistiku – napr.   ochutnávku tradičného jedla – u nás je to „Kapustnica Vavra Brezuľu“ – nebojácneho ľubietovského hrdinu v tureckých vojnách, ktorý nasekal svojej žene Turkov do kapustnice. Alebo môžete navštíviť hrnčiarsku dielňu Mgr. Jannety Skybovej  a vyrobiť si vlastné hrnčiarske výrobky. Zo zážitkovej turistiky môžete skúsiť jazdeckú školu - hypoterapiu p. Búgelovej. Tiež vlastnoručne nachytať a pripraviť si  pstruhy   na  rybej farme na bývalej ľubietovskej plavárni. Počas sezóny je možné ochutnať syrové špeciality z ovčieho mlieka z ovčej farmy p. Tokára. Večer si zahrať s priateľmi bowling  či posedieť v pivničnej vinárni. OZ Libetha ponúka na vyplnenie voľného času  pre deti a dospelých tvorivé dielne a zaujímavý animačný program . Možnosť ubytovania v Ľubietovej je  na súkromí priamo v obci, alebo  v Chate pod Hrbom v horskom prostredí alebo na Chate Lubetha v doline Hutná, s možnosťami  stravovania.     Ľubietová  ponúka turistom zažiť aj  kultúrne podujatia počas roka , či je to Ľubietovský banícky deň, kde sa nám podarilo obnoviť tradíciu baníckych šachtágov na ktorom sa stretávajú banícke spolky z celého Slovenska, rodáci a priaznivci alebo tradičný Michalský jarmok  zameraný na ľudové remeslá a  folklór. A viacero kultúrnych a športových akcii regionálneho charakteru.