Obsah

Povinne zverejňované informácie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.12.2020

41/2020

- Ľubietovské noviny 4/2020

765,00 EUR sedemstošesťdesiatpäťeur/00

DALI - BB, s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

04.12.2020

40/2020

- vonkajšie fitness stroje

2 736,00 EUR dvetisícsedemstotridsaťšesťeur/00

iCentrum nk s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

19.11.2020

39/2020

- dopravné značenie

80,16 EUR osemdesiateur/16

Doprastav

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

13.11.2020

38/2020

- projekt Fotografická výstava: Chránené živočíchy ľubietovskej strany Poľany

5 580,00 EUR päťtisícpäťstoosemdesiateur/00

Letreo

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

10.11.2020

37/2020

- čerpadlo AS 0831.205 S 22/4 D

1 855,38 EUR jedentisícosemstopäťdesiatpäťeur/38

TECHNOTRADING, s.r.o., Mudrochova, 83527 Bratislava

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

23.10.2020

36/2020

- prípravné práce na osadenie workoutovej zostavy

3 000,00 EUR tritisíceur/00

BAUTRADE-IN s.r.o

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

13.10.2020

35/2020

- sumarizačná tabuľka KN pre KU Ľubietová

300,00 EUR tristoeur/00

MAPA Slovakia Digital s. r. o., Dvojkrížna, 82106 Bratislava

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

30.09.2020

34/2020

- výroba odstavných ostrovčekov, základy pod zastávky a terénne úpravy okolia

9 000,00 EUR deväťtisíceur/00

BAUTRADE-IN s.r.o

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

29.09.2020

33/2020

- plastové okná Klub mládeže

6 236,10 EUR šesťtisícdvestotridsaťšesť/10

SLOVAKTUAL s.r.o., 272, 97216 Pravenec

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

25.09.2020

32/2020

-Workout park

7 007,23 EUR sedemtisícsedemeur/23

OCTAGO CORPORATION , j.s.a.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

22.09.2020

31/2020

- Ľubietovské noviny 3/2020

561,00 EUR päťstošesťdesiatjedeneur/00

DALI - BB

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

31.07.2020

30/2020

- rekonštrukcie rozvodov kuchynskej kanalizácie a rozvodov SaT vody v kuchyni

10 241,58 EUR desaťtisícdvestoštyridsaťjedeneur/58

EUROSTAVING, s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

31.07.2020

29/2020

- práce v zmysle projektu POD - využitie dažďovej vody

5 687,00 EUR päťtisícšesťstoosemdesiatsedemeur/00

BAUTRADE-IN s.r.o

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

24.07.2020

28/2020

- divadelné predstavenie "Maťko a blázni"

250,00 EUR dvestopäťdesiateur/00

Mynto Plus s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

23.07.2020

27/2020

- interaktívne vystúpenie sokoliarskej skupiny Biatec z Banskej Bystrice

150,00 EUR jednostopäťdesiateur/00

Sokoliarska skupina BIATEC, o. z.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

15.07.2020

26/2020

- kamerový monitoring potrubia na ulici J.Kňazovického

2 000,00 EUR dvetisíceur/00

Stredoslopvenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

10.07.2020

25/2020

- notebook

1 146,21 EUR jedentisícstoštyridsaťšesťeur/21

iSafe, s. r. o., Strelníky 168, 97655 Strelníky

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

01.07.2020

24/2020

- trampolína

273,70 EUR dvestosedemdesiattrieur/70

Aga24, s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

22.06.2020

23/2020

- výtlačky novín

663,00 EUR šesťstošesťdesiattrieur/00

DALI - BB, s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

15.06.2020

22/2020

- redukčný rez koruny šiestich líp

2 000,00 EUR dvetisíceur/00

Tomáš Čamaj

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

03.06.2020

21/2020

- kuka nádoby

1 058,40 EUR jedentisícpäťdesiatosemeur/40

FEREX,s.r.o.,Vodná 23,949 01,Nitra

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

26.05.2020

20/2020

- drevené kompostéry

280,00 EUR dvestoosemdesiateur/00

Jozef Alakša, Záhumnie 54/7, 976 55 Ľubietová

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

22.05.2020

19/2020

redizajn internetovej stránky v súlade so zákonom

1 200,00 EUR jedentisícdvestoeur/00

Galileo Corporation s r.o; Čierna Voda 468

Obec Ľubietová

22.05.2020

18/2020

Na základe predloženej cenovej ponuky si u Vás objednávame zástavky - 2 ks bez strešnej krytiny:

2 040,00 EUR

BPP s.r.o, Cesta ku smrečine, 974 01 Banská Bystrica

Obec Ľubietová

21.05.2020

17/2020

- servis zabezpečovacieho a kamerového systému

100,00 EUR

ALTYS, spol. s.r.o.,Kremnička 6910,974 05,Kremnička

Obec Ľubietová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: