Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Sviatok

Meniny má Roman, Romana, Romina

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Mobilná verzia

mobilná verzia www

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 451
TÝŽDEŇ: 3841
CELKOM: 522619

Obsah

 

Spoločný stavebný úrad

 

Činnosť stavebného úradu zabezpečuje pani Viera Sokolová na obecnom úrade v Brusne.


Zabezpečuje:
a) prípravu podkladov na rozhodovaciu činnosť, povoľovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií, a to hlavne:
- vedie územné konania (okrem územia vojenských obvodov) a vydáva územné rozhodnutia (§ 32 až 42 stavebného zákona)
- vedie stavené konania a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny (§ 54 až 70 stavebného zákona) a stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 a 121 stavebného zákona
- povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 73 stavebného zákona)
- vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie a povoľovanie zmien v užívaní stavby (§ 76 až 85 stavebného zákona)
- nariaďuje údržbu stavby nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbe alebo na stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 97 stavebného zákona
- rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 stavebného zákona)
- nariaďuje: urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia ( § 102 stavebného zákona)
- prerokováva priestupky fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladania sankcií (§ 105 až 107 stavebného zákona)
- rozhoduje o rozsahu oprávnenia vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavieb (§ 134 a § 135 stavebného zákona), práva jednotlivých starostov podľa § 134 stavebného zákona týmto nie sú dotknuté
b) vykonáva kontrolnú činnosť v rámci:
- zabezpečovania výkonu štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 stavebného zákona)
- nariaďovania skúšok stavby, odobratia a preskúšania vzoriek a prizvania znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 stavebného zákona)
c) vedie evidenciu v rámci:
zabezpečovania činností vyplývajúcich zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 stavebného zákona)
vedenia evidencie a ukladania rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu

d) prešetruje petície a sťažnosti:
- občanov a právnických osôb podľa zákona o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti
- vybavuje petície občanov a právnických osôb v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti
e) zabezpečuje prípravu podkladov na výkon rozhodnutí podľa § 71 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

f) poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

g) zabezpečuje výkon spravodajskej činnosti podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike

 

Kontakt: 048/4194424