Navigácia

Obsah

Novinky

21.01.2020

Betliar pozvánka

Oznam - Betliar

Podporné pohrebné združenie Betliar Ľubietová pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 16. februára 2020 o 14:00hod. v zasadačke obecného úradu na prízemí.

Detail

21.01.2020

Herková

MUDr. Herková - dovolenka

MUDr. Herková oznamuje, že od 4.02.2020 do 7.02.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Kordíková, Horná 60, Banská Bystrica (budova Polikliniky).

Detail

14.01.2020

Medzibrodské kočovné divadlo

Hrúza, čo sa robí - divadelné predstavenie

Kultúrno - školská komisia Vás pozýva na divadelné predstavenie - Hrúza, čo sa robí, s ktorým sa predstaví Medzibrodské kočovné divadlo dňa 23.2.2020 o 16:00hod. v KD Ľubietová. Vstupné je 2€.

Detail

03.01.2020

Daňové priznanie

Priznanie k dani z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad v roku 2020

Usmernenie k podávaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností a k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Detail

13.12.2019

Ľubietovské noviny

Ľubietovské noviny 4/2019

Štvrťročník vydávaný obcou Ľubietová pre lepšiu informovanosť občanov - 4. číslo v roku 2019

Detail

31.10.2019

Pamiatka zosnulých

Pamiatka zosnulých

Žiadame občanov, ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, v zmysle VZN obce Ľubietová – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ľubietová, aby uzavreli túto nájomnú zmluvu na obecnom úrade Ľubietová do konca roka 2019. Bližšie informácie na telefónnom čísle 048/4195231 a www.lubietova.sk – virtuálny cintorín

Detail

22.10.2019

Voľby do NR SR 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Informácie o voľbách do NR SR 2020

Detail

17.10.2019

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

Detail

23.08.2019

Oznam Slovenská pošta

Rýchly výber - Slovenská pošta

Milí spoluobčania, chcete si vybrať peniaze zo svojej platobnej karty napriek tomu, že v našej obci nie je bankomat? Využite Rýchly výber, novinku na pobočkách Slovenskej pošty. Rýchly výber je služba, ktorá Vám umožní vybrať si peniaze z Vašej platobnej karty. Stačí si na poštu priniesť platobnú kartu akejkoľvek banky a platný doklad totožnosti. Poplatok je už od 1,80€

Detail

Fotogaléria

18.10.2019

Michalský jarmok 2019

Michalský jarmok 2019

Dňa 28.septembra 2019 sa uskutočnil 28. ročník Michalského jarmoku. V rámci Michalského jarmoku sa konal VII.ročník Výstavy plodov našich záhrad a VI.ročník Receptára nielen na Michala.

Detail

30.07.2019

12. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

12. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

V Ľubietovej sa v dňoch 17.5.- 19.5.2019 uskutočnilo 12. stretnutie banských miest a obcí Slovenska.

Detail

09.05.2019

Beseda s Jozefom Banášom

Beseda s Jozefom Banášom

- beseda

Detail