Navigácia

Obsah

Späť

Zámer prenájmu majetku

- prenájom parcely KN C 575/7 o výmere 260 m, ostatná plocha v k. ú. Ľubietová

Zámer prenájmu

Vyvesené: 14. 11. 2019

Dátum zvesenia: 30. 11. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť