Navigácia

Obsah


Uverejnenie výsledkov volieb

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Konsolidovaná výročná správa 2018 25.11.2019 11.12.2019

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvanie na zasadnutie OZ Ľubietová 06.12.2019 13.12.2019

VZN

Plán práce hl. kontrolóra

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 26.11.2019 12.12.2019

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh rozpočtu obce Ľubietová 2020-22 28.11.2019 14.12.2019

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Informácia pre voliča - voľby do NR SR 2020 06.11.2019 29.02.2020