Navigácia

Obsah

Krúžková činnosť CVČ

 

Vážení rodičia,
predkladáme Vám rozpis voľnočasových aktivít v krúžkoch, ktoré vytvorilo Občianske združenie LIBETHA pre šk. rok 2011/2012 pre deti od 0 – 15 rokov a niektoré upozornenia a organizačné pokyny.
Krúžkovú činnosť vedie vedúci krúžku, ktorý zodpovedá za bezpečnosť detí v čase činnosti, podľa časového harmonogramu určí čas a miesto nástupu na krúžok, v prípade zrušenia krúžkovej činnosti musí včas oboznámiť rodičov a deti o zmene.
Dieťa je zapísané len raz v jednom krúžku ale navštevovať môže všetky krúžky podľa výberu. Je vhodné aby sa rodičia zúčastnili prvého krúžkového stretnutia.  Krúžky sa  okrem iného  budú vyhlasovať rozhlasom
Rodičia detí sa môže zúčastňovať na  činnosti krúžkov, pri autobusových výletoch si platia cestovné náklady. Rodičia zabezpečia pre svoje deti  vhodné oblečenie a obuv, pitie, podľa pokynov vedúcich.  Deti do 6 rokov navštevujú krúžky v sprievode rodičov.  
Krúžok Ľudové tance a tradície – vedúca  Mgr.Dobošová Drahomíra, Bc.Majerová Jana
Zameranie :  zachovávenie ľud. tancov a tradícii Ľubietovej a regiónu
Časový harmon. -  každý pondelok od 16,30 – 17,30
Miesto schádzania: Kultúrny dom, klub dôch. v budove obecného úradu – vždy oznámi ved. krúžku
Techn. zabezp. : obuv športová – cvičky ( biele podrážka), dievčatá sukne, chlapci športové oblečenie, dostatočné pitie, deti do 6 rokov v sprievode rodičov

Krúžok Poľovnícky – vedúci Ing.Doboš Ján
Zameranie : mladý ochranca prírody, poznávanie prírody, živočíchov, rastlinstva
Časový harmon. :  každú stredu 16,30 - 17,30
Miesto schádzania: Klub. dôch. v budove obecného úradu
Technické zabezp. : športové oblečenie a obuv, dostatočné pitie, deti do 6 rokov v sprievode rodičov

Krúžok Malí šikulkovia – vedúci p. Soňa Pupalová, p.Tatiana Čiefová, Mgr.Janette Skybová, p.Dagmar  Zajacová
Zameranie:  šikovné ruky a nápady, výroba bábok, tvorivé dielne, phytoterapeutika ( využitie byliniek), základy 1. pomoci, fotografovanie
Časový harmon. :  každú párnu sobotu o 15,00
Miesto schádzania : klub.dôch.v budove obecného úradu
Technické zabezp: dostatočné pitie, ostatné oboznámi ved. krúžku

 

Krúžok Banícky – vedúca  p.Zajacová Dagmar, p.Korduličová Zuzana(Huta), p.Solivajs Ernest
Zameranie :  osvojenie si histórie Ľubietovej a regiónu, výlety do baní, základy mineraológie
Časový harmon. -  vychádzky do prírody- raz mesačne nepárna sobota, v zimnom obd. – podľa dohody
Miesto schádzania: klub dôch. v budove obecného úradu – vždy oznámi ved. krúžku
Techn. zabezp. :  športová obuv a oblečenie, dostatočné pitie, deti do 6 rokov v sprievode rodičov

Krúžok Hasičský – vedúci p.Hiadlovský Ivan, p.Ďurian Ľudo, p.Čief Martin, p.Čief Dušan, p.Vidová
Zameranie : príprava  mladých hasičov na vstup do DHZ
Časový harmon. :  raz mesačne – vždy oboznámi vedúci
Miesto schádzania: hasičňa,klub. dôch. v budove obecného úradu
Technické zabezp. : športové oblečenie a obuv, dostatočné pitie, deti do 6 rokov v sprievode rodičov


Krúžok Macík – vedúca p.Kenická
Zameranie :  hry pre najmenších
Časový harmon. :  pondelok 930 - 1200,  streda  1430-   17,30,, piatok   930 -1200,    sobota (párny týždeň) 1530 -1700
Miesto schádzania: detský klub Macík v budove obecného úradu
Technické zabezp. : športové oblečenie, dostatočné pitie, deti v sprievode rodičov

Krúžok Športový viacúčelový – vedúci. P.Hiadlovská Monika, p.Kanďárová Dana, p.Zajac Pavel, p.Lamper Juraj, p.Korduličová Zuzana ( Huta)
Zameranie : plávanie, lyžovanie, bowling, korčulovanie, ,zumba, tenis, loptové hry 
Časový harmon. – bude vyhlásený  podľa  činnosti a dohody s vedúcimi
Miesto schádzania: bude vyhlásený podľa miesta činnosti – vždy oznámi ved. krúžku
Techn. zabezp. :  športová obuv a oblečenie, dostatočné pitie, deti do 6 rokov v sprievode rodičov