Navigácia

Obsah

FSK Debnár

 

O nás

Vzniku samotnej skupiny predchádzal vznik ľudovej muziky pod tým istým názvom. Ľudová muzika vznikla v roku 1992 a to pod vedením Janka Majera. Po rozbehnutí muziky v roku 1995 bol založený detský folklórny súbor Debnárik, kde sa prihlásilo celkom 20 detí zo základnej školy v Ľubietovej. Aj keď tento súbor netrval dlho, nacvičili množstvo programov, ktoré predviedli doma, ale aj mimo obce. V roku 1996 sa detský FS rozšíril o dospelých členov, ktorí si dali za cieľ udržiavať a prezentovať tradície a zvyky nášho regiónu.

 Ľubietovú charakterizuje rázovitý debnársky tanec, ktorý sa zachoval až do dnešného dňa vďaka zanieteným ľuďom, ktorí si históriu obce veľmi vážia.
Vystúpenia:
Oslavy 620. výročia udelenia mestských práv Ľubietovej, Salamandrové slávnosti v Banskej Štiavnici, Celoslovenská prehliadka zdravotne postihnutých v Prievidzi, Okresná prehliadka folklórnych skupín, na pozvanie Lučatín, Nemecká, Podkonice, Pukanec, Povrazník, Strelníky, Riečka, Kremnica pravidelne Radvanský jarmok Banská Bystrica, a samozrejme množstvo akcií na domácej pôde. Každé vystúpenie FS Debnár je špecifické.

 Sú to väčšinou zvykoslovné pásma ako:
Poďakovanie gazdovi, Priadky, Na rínku. V roku 2000 začali s fašiangovými obchôdzkami a posledné 2 roky organizuje FS Fašiangovú zabíjačku v mestskom dvore a na Turíce stavanie májov v obecnom parku.
Úspechy:
2. miesto na celoslovenskej súťaži zdravotne postihnutých v Prievidzi
Pochvalné uznanie od p. Igora Kovačoviča, predsedu poroty okresnej súťaže „Nositelia ľudových tradícií“, ktorý vysoko vyzdvihol prácu zanietených ľudí, ktorých očaril folklór a hlavne činnosť amatérskych ľudových muzík na Slovensku.

Kontakt:
Ján Majer
976 55 Ľubietová, 142
tel: 4195 340
mobil: 0903/812106

 

FSK DebnárFSK Debnár

 

Členovia FS DEBNÁR

 

Ženská spevácka skupina

Barbora MajerováŽenská spevácka skupina

Drahomíra Dobošová

Zuzana Korduličová

Lenka Patzeltová

Jana Majerová

 

Dáša Kapustová

Milena Majerová

Jarmila Polónyová

Jana Majerová

  

Mužská spevácka skupina

Daniel Potančok  Mužská spevácka skupina

Martin Čief

Peter Kováč

Ivan Hiadlovský

 

 

Ľudová hudba FS DEBNÁR pod vedením Jána Majera

Ján Majer              predník

Vratislav Majer       kontrabas

Barbora Majerová   husle

Externí muzikantiĽudová hudba FS DEBNÁR pod vedením Jána Majera

Jaroslav Homola    cimbal

Peter Šipula          husle