Navigácia

Obsah


 1. Komisia na vybavovanie sťažností a ochranu verejného poriadku

Predseda

Ján Turčan

Členovia

Pavol Šimun, Katarína Resutíková Mandyčevská

 

2. Finančná komisia

Predseda

Ing. Marián B e n k a

Členovia

Ing. Mária Paličková, Ing. Monika Fischerová, Bc. Zdenko Urva

Zápisnica zo zasadania komisie

Zápisnica zo zasadania komisie

 

3. Komisia životného prostredia

Predseda

Katarína Resutíková Mandyčevská

Členovia

Ivan Debnár, Ivan Chládek, Ing. Peter Sedláček, Mgr. Elena Dobríková

Zápisnica č. 1 zo zasadania komisie

Zápisnica č. 2 zo zasadania komisie

Zápisnica č. 3 zo zasadania komisie

Likvidácia odpadu

Zápisnica zo zasadania komisie

Zápisnica zo zasadania komisie

Zápisnica zo zasadania komisie

Zápisnica zo zasadania komisie

Obhliadka toku Vôdka

Zápis zo stretnutia vodohospodárov so zástupcami obce vo veci ochrany pred povodňami.

Zápisnica zo zasadania komisie

Zápisnica zo zasadania komisie

Zápisnica zo zasadania komisie

4. Kultúrno - školská komisia

Predseda

Bc. Jana Majerová

Členovia

Lenka Filipková, Žofia Kútna, Dáša Kapustová, Lenka Mandyčevská

Zápisnica č. 1 zo zasadania komisie

Zápisnica zo zasadania komisie

Zápisnica zo zasadania komisie

Zápisnica zo zasadania komisie

 

5. Športová komisia

Predseda

Miloš Sauka

Členovia

Bc. Zdenko Urva, Miroslav Jezný, Miroslav Chromek, Pavel Zajac ml.

 

6. Sociálno - zdravotná komisia

Predseda

Pavol Šimun

Členovia

Silvia Rosenbergerová, Katarína Resutíková Mandyčevská

 

7. Komisia služieb a cestovného ruchu

Predseda

Ján Turčan

Členovia

Dagmar Zajacová, Lenka Patzeltová

 

8. Stavebná komisia

Predseda

Bc. Zdenko Urva

Členovia

Stanislav Sedláček, Ivan Debnár, Ivan Kováč, Peter Kováč

Zápisnica č. 1 zo zasadania komisie

Zápisnica č. 2 zo zasadania komisie

Zápisnica č. 3 zo zasadania komisie

 

9. Investičná komisia

Predseda

Ing. Marián Benka

Členovia

Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva