Navigácia

Obsah

ROK 2020

Správa o kontrole HKO za 2.polrok 2020 doplnená podľa požiadavky OZ dňa 12.2.2020 

Správa HKO o kontrole za I polrok 2020

ROK 2019

Správa HKO o kontrole za Il polrok 2019

Správa HKO o kontrole za I polrok 2019

ROK 2018

Správa HKO o kontrole za Il polrok 2018

Správa HKO o kontrole za I polrok 2018.