Navigácia

Obsah

 

Návrh zmeny vo VZN obce Ľubietová č. 4/2018, článok 7

Návrh zmeny VZN

 

 


VZN obce Ľubietová - návrh

o verejných oceneniach obce Ľubietová

Návrh VZN

príloha č. 1

príloha č. 2