Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.08.2020

Zmluva o dielo

33/2020

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková, Krivánska 6, Banská Bystrica

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

25.08.2020

Zmluva o dielo

32/2020

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková, Krivánska 6, Banská Bystrica

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

25.08.2020

Zmluva o dielo

31/2020

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková, Krivánska 6, Banská Bystrica

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

25.08.2020

Zmluva o dielo

30/2020

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková, Krivánska 6, Banská Bystrica

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

30.07.2020

Dodatok č. 6

6

viď zmluva

Katarína Hrušková, Lučatín 170

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

30.07.2020

Dodatok č. 1

1

viď zmluva

Linda Mandyčevská, kaderníctvo MANDY, Záhumnie 55/13,Ľubietová

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

29.07.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1020894900

viď zmluva

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

Slovak Telekom, Karadžičova 10,Bratislava

21.07.2020

Zmluva o bežnom účte

29/2020

viď zmluva

Prima banka a.s.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

21.07.2020

Zmluva o bežnom účte

28/2020

viď zmluva

Prima banka a.s.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

21.07.2020

Zmluva o bežnom účte

27/2020

viď zmluva

Prima banka a.s.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

15.07.2020

Zmluva o dielo

26/2020

41 797,44 EUR

EUROSTAVING, s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

01.07.2020

Dodatok

49/2019

viď zmluva

Ľubica Debnárová

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

17.06.2020

Licenčná zmluva

25/2020

315,00 EUR tristo pätnásť euro

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

TENDERnet, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

17.06.2020

Kúpna zmluva č. 2/2020

24/2020

2 500,00 EUR dvetisíc päťsto

Obec Zvolenská Slatina

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

17.06.2020

Zmluva č. 5002011 o nakladaní s komunálnym odpadom

23/2020

viď zmluva

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská,91101,Trenčín

01.06.2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

22/2020

viď zmluva

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

KRONOSPAN, s.r.o.

25.05.2020

Kúpna zmluva

21/2020

1 590,00 EUR jeden tisíc päťstodeväťdesiat

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Obec Ľubietová

18.05.2020

Dodatok č. 2

20/2020

700,00 EUR sedemsto

Obec Ľubietová

Made s.r.o.

13.05.2020

Nájomná zmluva

19/2020

100,00 EUR jeden sto

Grajciar s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

05.05.2020

Kúpna zmluva

18/2020

5522,92

Róbert Pepich s manželkou

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

05.05.2020

Kúpna zmluva

17/2020

754,46 EUR

Mgr. Ľubomír Čief

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

05.05.2020

Kúpno predajná zmluva

16/2020

200,00 EUR

Imrich Kováč

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

20.04.2020

Dodatok k licenčnej zmluve

15/2020

viď zmluva

3W Slovakia

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

02.04.2020

Zmluva č. 320 0928

14/2020

3 000,00 EUR tri tisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

13.03.2020

Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH1006201503

13/2020

viď zmluva

ENVI - PAK, a.s.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: