Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2020

Darovacia zmluva

51/2020

600,00 EUR šesťsto eur

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

Obecná píla Ľubietová s.r.o., Zábava 44, Ľubietová

18.12.2020

Zmluva o výpožičke

50/2020

bezplatne

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

SR - Štatistický úrad SR

18.12.2020

Dodatok č. 1

49/2020

viď zmluva

Štátna ochrana prírody SR

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

11.12.2020

Zmluva č. ŠOP SR -Z/210/2020/POP - 39

49/2020

5 000,00 EUR

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

Štátna ochrana prírody SR

04.12.2020

Zmluva o dielo

48/2020

30,00 EUR tridsať eur

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

MUDr. Eva Vnenčáková, Krivánska 6, Banská Bystrica

26.11.2020

Zmluva o dielo

47/2020

30,00 EUR tridasť

MUDr. Eva Vnenčáková, Krivánska 6, Banská Bystrica

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

26.11.2020

Zmluva o dielo

46/2020

17 703,72 EUR sedemnásťtisícsedemstotri /

BAUTRADE-IN s.r.o

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

16.11.2020

Nájomná zmluva

45/2020

300,00 EUR tirsto euro

STANFARM s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

16.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

44/2020

26 251,00 EUR dvadsaťšesťtisíc dvestopäťdesiatjeden eur

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

Ministerstvo financií SR

13.11.2020

Zmluva o Elektronickej službe Business 24

43/2020

nulaeur/00

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

Slovenská sporiteľňa, a.s.

13.11.2020

Zmluva o Balíkovom účte

42/2020

nulaeur/00

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

Slovenská sporiteľňa, a.s.

13.11.2020

Zmluva o úvere č. 957/CCF/20

41/2020

130 000,00 EUR jedenstotridsaťtisíceur/00

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

Slovenská sporiteľňa, a.s.

10.11.2020

Nájomná zmluva

40/2020

50,00 EUR päťdesiat eur mesačne

Peter Majer

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

10.11.2020

Zámenná zmluva

39/2020

1 395,01 EUR

Ing. Emil Tokár

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

06.11.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní údajov

38/2020

26,00 EUR dvadsať šesť euro

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

07.10.2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

37/2020

1 541,16 EUR

Obec Ľubietová

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava

06.10.2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

36/2020

viď zmluva

Ing. Miloš Jahoda

Obec Ľubietová

06.10.2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 1/2020

35/2020

viď zmluva

Eva Jahodová

Obec Ľubietová

06.10.2020

Zmluva č. 75/POD - 601/20

34/2020

5 000,00 EUR päť tisíc

Obec Ľubietová

Slovenská agentúra ŽP

25.08.2020

Zmluva o dielo

33/2020

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková, Krivánska 6, Banská Bystrica

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

25.08.2020

Zmluva o dielo

32/2020

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková, Krivánska 6, Banská Bystrica

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

25.08.2020

Zmluva o dielo

31/2020

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková, Krivánska 6, Banská Bystrica

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

25.08.2020

Zmluva o dielo

30/2020

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková, Krivánska 6, Banská Bystrica

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

30.07.2020

Dodatok č. 6

6

viď zmluva

Katarína Hrušková, Lučatín 170

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

30.07.2020

Dodatok č. 1

1

viď zmluva

Linda Mandyčevská, kaderníctvo MANDY, Záhumnie 55/13,Ľubietová

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: