Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.05.2018

9/2018

- kniha manželstiev

34,05 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

19.04.2018

8/2018

- oprava výtlkov miestne komunikácie

1 700,00 EUR

BBRSC

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

13.04.2018

7/2018

- výmena svietidiel verejného osvetlenia na uliciach mimo hlavnej cesty

16 368,00 EUR

NEONPLUS s.r.o

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

13.04.2018

6/2018

- čistenie a kontrola komínov

400,00 EUR

Najlepšie kominárstvo s r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

13.04.2018

5/2018

-tlač obecných novín

690,00 EUR

DALI - BB, s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

13.04.2018

4/2018

matričné doklady

13,20 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

13.04.2018

3/2018

- aerofoto jar/leto 2018

226,80 EUR

CBS spol. s r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

13.04.2018

2/2018

- turistická mapa Poľana

1 140,18 EUR

VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová, 97401 Kynceľová

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

13.04.2018

1/2018

- skladovacia skriňa

222,00 EUR

AJ Produkty a.s.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

21.09.2017

15/2017

- tlač obecných novín

690,00 EUR

DALI - BB, s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

11.09.2017

14/2017

- účinkovanie na Michalskom jarmoku

200,00 EUR dvesto

Ľuboš Môcik - POHODA

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

08.08.2017

13/2017

- gravírované svadobné perá - matrika

99,00 EUR

Ing. Renáta Spálová - Drevený svet

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

17.07.2017

12/2017

- digitálna optická sonda - čistička odpadových vôd

2 915,60 EUR

WTW s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

17.07.2017

11/2017

- tlač obecných novín

710,00 EUR

DALI - BB, s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

17.07.2017

10/2017

- oprava cesty po vyplavení vodou, penetrácia cesty a odvodnenie cesty pri ihrisku

4 623,72 EUR

STAVEXING BB s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

05.06.2017

9/2017

- predstavenie Veselá rozprávka 4.6.2017 - MDD

150,00 EUR

Bábkové divadlo -Lienka

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

05.06.2017

8/2017

- účinkovanie na VI. Ľubietovskom baníckom a hutníckom dni

100,00 EUR

Jozef Dráb

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

05.06.2017

7/2017

- účinkovanie na VI. Ľubietovskom baníckom a hutníckom dni

150,00 EUR

Skupina SEDEM S

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

05.06.2017

6/2017

- účinkovanie na VI. Ľubietovskom baníckom a hutníckom dni

50,00 EUR

Komunitné centrum BB

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

05.06.2017

5/2017

-účinkovanie na VI. Ľubietovskom baníckom a hutníckom dni

1 400,00 EUR

Umelecká agentúra O.W.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

17.05.2017

4/2017

- vysprávka miestnych komunikácii teplou obaľovanou zmesou

1 600,00 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

17.05.2017

3/2017

- výkopové práce, prekopanie kanalizácie, Zábava 443, Ľubietová

300,00 EUR

PROTRANS

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

31.03.2017

2/2017

- frézovaný asfalt, pokládka zhutnením

1 877,40 EUR

STAVEXING BB s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

14.03.2017

1/2017

- tlač a dodávka novín

610,00 EUR

DALI - BB, s.r.o.

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

28.09.2016

9/2016

- tlačivo - úmrtný list

0,00 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: