Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.04.2018

DF2018/74

Faktúra za keramické prezenty

400,00 EUR

Mgr. atr. Janette Skybová,Banícka 352,976 55,Ľubietová

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/67

Faktúra za údržbu - výmena fab dverí a zátky chladenia -Felícia

44,00 EUR

AUTODIELŇA Dana Mandyčevská

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/66

Faktúra za čistenie kanalizácie

108,00 EUR

Marian Baník Super - tep

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/59

Faktúra za obedy 2/18

1 398,40 EUR

Mynto s.r.o., Pri ihrisku, 97696 Medzibrod

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/58

Faktúra za vývoz VOK,zmesový KO 2/2018

1 578,94 EUR

Waste transport

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/56

Faktúra za mobil

13,99 EUR

Slovak Telekom

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/53

Faktúra za kompostéry

67,50 EUR

Jozef Alakša

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/64

Faktúra za divadelné predstavenie "VAŠI LUPIČI" 3.3.2018

100,00 EUR

Medzibrodway, Radoslav Kabáč, Nová, 97696 Medzibrod

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/63

Faktúra za matričné doklady

19,56 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/62

Faktúra za monitorovanie vozidiel - február 2018

28,08 EUR

CCW, s.r.o., Trenčianska 47, Bratislava

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/61

Faktúra za úpravu skládky

1 000,00 EUR

Tomáš Medvec

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/60

Faktúra za stoly a stoličky - klub dôchodcov

971,00 EUR

MOB Interier s.r.o., Opatovská, 91101 Trenčín

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/51

Faktúra za obedy hmotná núdza ZŠ 2/18

14,00 EUR

Základná škola T.G.Masaryka

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/50

Faktúra za publikáciu" Účtovné súvzť. 2018"

30,50 EUR

Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/49

Faktúra za geom.plán -oddelenie poszemku p.č.558

217,00 EUR

Matúš Debnár - GEOTECH, Vlkanovská 23, 97631 Vlkanová

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/48

Faktúra za dodávku , inštaláciu a montáž elekt.zabezp.systému

720,84 EUR

ALTYS, spol. s.r.o.,Kremnička 6910,974 05,Kremnička

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/47

Faktúra za materiál - rekonš.rozvodov elekt.siete

257,16 EUR

EKOBAD, spol. s r.o., Sládkovičova, 97401 Banská Bystrica

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/46

Faktúra za telefón a internet 1/18

186,14 EUR

Slovak Telekom

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/31

Faktúra za stavebné práce - oprava vnút.priestorov budovy OcÚ

20 958,88 EUR

I.S.O.N. sro

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/43

Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE 2018 ODB miesto: Ľubietová 1034

20,46 EUR

Business commercial finance, s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/42

Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE 2018 ODB miesto: Ľubietová 1/MOP MA

210,30 EUR

Business commercial finance, s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/41

Faktúra za dodávku EE - ČOV 1/18

705,25 EUR

Business commercial finance, s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/40

Faktúra za dodávku EE Ľub. 220 - 1/18

81,34 EUR

Business commercial finance, s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/39

Faktúra za dodávku EE - VO 1/18

511,21 EUR

Business commercial finance, s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica

Obec Ľubietová

06.04.2018

DF2018/38

Faktúra za mobil

55,97 EUR

Slovak Telekom

Obec Ľubietová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: