Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Matričný úrad

Zápis o úmrtí - osobitná matrika Stiahnuté: 470x

Zápis o uzavretí manželstva - osobitná matrika Stiahnuté: 475x

Dane a poplatky

Daňové priznanie tlačivo Stiahnuté: 54x

Poučenie na vyplnenie DP Stiahnuté: 46x

Priznanie k dani za psa - tlačivo Stiahnuté: 64x

Ohlásenie zmeny poplatku za KO Stiahnuté: 56x

Sociálne žiadosti

Žiadosť o posúdenia odkázanosti na soc. službu Stiahnuté: 33x

Dotácie z rozpočtu

Žiadosť a zúčtovanie dotácií z obce Ľubietová Stiahnuté: 58x

Stránka