Navigácia

Obsah

Obec Ľubietová v súvislosti so šírením koronavírusu

žiada vážených občanov,

 aby po dobu karanténnych opatrení obmedzili fyzickú návštevu Obecného úradu v Ľubietovej a prednostne využívali telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie.

 

Zároveň žiadame občanov o dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických opatrení.

Novinky

20.03.2020

triedenie a koronavírus

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.

Detail

19.03.2020

koronavírus

Karanténne opatrenia platné od 19.3.2020

-opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Detail

18.03.2020

Covid 19

COVID 19 - odporúčania

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo tieto odporúčania: V prípade, že máte podozrenie na ochorenie COVID-19 (koronavírus) okamžite zostante doma, najlepšie izolovaný v jednej miestnosti, mimo členov vašej domácnosti, okamžite kontaktujte svojho lekára.

Detail

18.03.2020

Vypaľovanie tráv a porastov je zakázané!

Vypaľovanie trávy - To nikdy nerob!

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje, že vypaľovanie porastov bylín , kríkov a stromov je ZAKÁZANÉ!!! Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331Eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 Eur. Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá ! Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite volajte hasičov ! V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112!

Detail

17.03.2020

Ľubietovské noviny

Ľubietovské noviny 1/2020

Štvrťročník vydávaný obcou Ľubietová pre lepšiu informovanosť občanov - 1. číslo v roku 2020

Detail

13.03.2020

SAD Zvolen

Oznam SAD Zvolen

SAD Zvolen oznamuje mimoriadnu zmenu cestovného poriadku autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy zavedením mimoriadneho režimu školských prázdnin s platnosťou od 15.3.2020 do odvolania.

Detail

12.03.2020

Koronavirus

Koronavírus - opatrenia

Vláda SR podľa zákona NRSR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva vyhlásila mimoriadnu situáciu od 12. marca 2020, 06:00 hod. na území Slovenskej republiky.

Detail

01.03.2020

výsledky volieb

Výsledky volieb NR SR Ľubietová

- výsledky volieb

Detail

27.01.2020

Wifi pre Teba

Wifi preTeba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Detail

Fotogaléria

18.10.2019

Michalský jarmok 2019

Michalský jarmok 2019

Dňa 28.septembra 2019 sa uskutočnil 28. ročník Michalského jarmoku. V rámci Michalského jarmoku sa konal VII.ročník Výstavy plodov našich záhrad a VI.ročník Receptára nielen na Michala.

Detail

30.07.2019

12. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

12. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

V Ľubietovej sa v dňoch 17.5.- 19.5.2019 uskutočnilo 12. stretnutie banských miest a obcí Slovenska.

Detail

09.05.2019

Beseda s Jozefom Banášom

Beseda s Jozefom Banášom

- beseda

Detail