Navigácia

Obsah

 

Starosta obce

 

Ing. Pavel Zajac
Narodený 12.12.1968 v Bojniciach okres Prievidza

Vzdelanie :
Základná škola Prievidza
Stredná poľnohospodárska škola odbor záhradníctvo Piešťany
Vysoká škola zemědelská Brno fakulta záhradnícka Lednice na Morave

Pracovné zaradenia :
Štátna ochrana prírody Banská Bystrica - referent
Obec Ľubietová – prednosta obecného úradu
Živnostník

Starostom obce sa stal po doplňujúcich voľbách po odstúpení starostu Mgr. Jána Jančíka a po zložení sľubu 10.06.2005.
Opätovne bol zvolený v komunálnych voľbách 10.11.2018

Kontakt :
Telefón : 0903 555 451
Mailová adresa : starosta@lubietova.sk