Navigácia

Obsah

Periská

Prírodná rezervácia PERISKÁ - Valdštajnka trojpočetná Magicova
Z poznatkov o valdštajnke trojpočetnej Magicovej sa uvádza, že je to chaemefyt - rastlina s obnovovacími pupeňmi tesne nad zemou (do 30 cm), kvitne v máji až júni, rastie samostatne alebo tvorí malé skupiny, často prechádzajúce do súvislých zárastov na zatienených, vlhkých a chladnejších stanovištiach s ustálenou mikroklímou vo výškovom rozpätí 300 – 700 m n. m. Populácia sa sústreďuje do tesnej blízkosti koreňov liesok.
Na Slovensku je kriticky ohrozená.
Prírodná rezervácia na nachádza v doline Hutná.