Navigácia

Obsah

Kontakty

 

       Obec Ľubietová                                                           starosta@lubietova.sk

       Nám. V. Dunajského 1/1                                              matrika@lubietova.sk

       976 55 Ľubietová                                                        ekonom@lubietova.sk

                                                                                           obec@lubietova.sk

       Tel.  kontakty

    

      Úradné hodiny

 

Pondelok                       7:30  -  12:00                         13:00  -  16:00
Utorok                           7:30 -  12:00                          13:00  -  16:00
Streda                           7:30  -  12:00                          13:00  -  17:00
Štvrtok                          7:30  -  12:00                          13:00  -  16:00
Piatok                            7:30  - 12:00                           13:00  -  14:30

 

    Fakturačné údaje

      IČO: 00 313  564                       

      DIČ: 2021121289

      Prima banka, a.s. Banská Bystrica  

      IBAN: SK65 5600 0000 0012 2655 8001

          

     Zodpovedná osoba pre účely ochrany osobných údajov:

    tel. kontakt:    +421 905 602 885

    e-mail:            spolocny@zoznam.sk

 

Toto webové sídlo www.lubietova.sk spravuje Obec Ľubietová a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa potreby prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: Obec Ľubietová

Všeobecné informácie: info@lubietova.sk
Podateľňa: podatelna@lubietova.sk
Starosta Ing. Pavel Zajac: starosta@lubietova.sk

KOMPETENCIE:

Obec Ľubietová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb.)