Navigácia

Obsah

Územný plán obce Ľubietová    - dodatok č. 2

tu ku stiahnutiutu

ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

Územný plán obce Lubietová - dodatok č. 1

Oznámenie o prerokovaní ÚPN

Riešenie územia strana 1

Riešenie územia strana 2

Riešenie územia strana 3

Pôvodne schválený ÚPN

Legenda k stranám 1,2,3,

Lom

Čelienec strana 1

Čelienec strana 2

Majerčok

Ihrisko

Podlipa

Technická správa

Pôvodne schválený ÚP


Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

na roky 2014 - 2020

PHSR 2014 - 2020

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3


Protipovodňový plán

PP - Ľubietová

PP- Ľubietová pokračovanie

PP - Ľubietová pokračovanie

PP - Ľubietová pokračovanie

PP - Ľubietová pokračovanie

PP - Ľubietová