Navigácia

Obsah

Správy

Betliar pozvánka

Oznam - Betliar

Podporné pohrebné združenie Betliar Ľubietová pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 16. februára 2020 o 14:00hod. v zasadačke obecného úradu na prízemí. celý text

ostatné | 21. 1. 2020 | Autor:
Herková

MUDr. Herková - dovolenka

MUDr. Herková oznamuje, že od 4.02.2020 do 7.02.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Kordíková, Horná 60, Banská Bystrica (budova Polikliniky). celý text

ostatné | 21. 1. 2020 | Autor:
Medzibrodské kočovné divadlo

Hrúza, čo sa robí - divadelné predstavenie

Kultúrno - školská komisia Vás pozýva na divadelné predstavenie - Hrúza, čo sa robí, s ktorým sa predstaví Medzibrodské kočovné divadlo dňa 23.2.2020 o 16:00hod. v KD Ľubietová. Vstupné je 2€. celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor:
Daňové priznanie

Priznanie k dani z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad v roku 2020

Usmernenie k podávaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností a k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. celý text

ostatné | 3. 1. 2020 | Autor:
Zmesový komunálny odpad

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020

- harmonogram zberu odpadu celý text

ostatné | 23. 12. 2019 | Autor:
Ľubietovské noviny

Ľubietovské noviny 4/2019

Štvrťročník vydávaný obcou Ľubietová pre lepšiu informovanosť občanov - 4. číslo v roku 2019 celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor:
#

Pamiatka zosnulých

Žiadame občanov,
ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto,
v zmysle VZN obce Ľubietová – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ľubietová,
aby uzavreli túto nájomnú zmluvu na obecnom úrade Ľubietová do konca roka 2019.

Bližšie informácie na telefónnom čísle 048/4195231
a www.lubietova.sk – virtuálny cintorín
celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor:
Voľby do NR SR 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Informácie o voľbách do NR SR 2020 celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor:
#

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov. celý text

ostatné | 17. 10. 2019 | Autor:
Oznam Slovenská pošta

Rýchly výber - Slovenská pošta

Milí spoluobčania, chcete si vybrať peniaze zo svojej platobnej karty napriek tomu, že v našej obci nie je bankomat? Využite Rýchly výber, novinku na pobočkách Slovenskej pošty. Rýchly výber je služba, ktorá Vám umožní vybrať si peniaze z Vašej platobnej karty. Stačí si na poštu priniesť platobnú kartu akejkoľvek banky a platný doklad totožnosti. Poplatok je už od 1,80€ celý text

ostatné | 23. 8. 2019 | Autor: