Navigácia

Obsah

Akcia

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

25. 1. 2021 začiatok od 06:00, dĺžka 6 hodín
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

1. 2. 2021 začiatok od 06:00, dĺžka 6 hodín
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

4. 2. 2021 začiatok od 06:00, dĺžka 17 hodín
Miesto konania: Ľubietová
V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová.
celý text

8. 2. 2021 začiatok od 06:00, dĺžka 6 hodín
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

15. 2. 2021 začiatok od 06:00, dĺžka 6 hodín
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

22. 2. 2021 začiatok od 06:00, dĺžka 6 hodín
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text