Navigácia

Obsah

Akcia

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

19. 4. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

26. 4. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

29. 4. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová. celý text

3. 5. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

10. 5. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

17. 5. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

24. 5. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

27. 5. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová. celý text

31. 5. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

7. 6. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

14. 6. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

21. 6. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

24. 6. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová. celý text

28. 6. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

5. 7. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

12. 7. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

19. 7. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

22. 7. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová. celý text

26. 7. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

2. 8. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

9. 8. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

16. 8. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

19. 8. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová. celý text

23. 8. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

30. 8. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

6. 9. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

13. 9. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

16. 9. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad, teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové hospodárstvo v obci Ľubietová. celý text

20. 9. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

27. 9. 2021 začiatok od 06:00
Miesto konania: Ľubietová
- zber komunálneho odpadu celý text

prvá prechádzajúci
z 2
posledná