Navigácia

Obsah

 

 


prerušenie dodávky elektriny

V obci Ľubietová bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

 

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá / s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením/ za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm e/ bod 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j.  ak bolo obmedzenie  alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

odstávka

Po upresnení SSE - Distribúcia a.s. bude v týchto dňoch prerušená dodávka elektrickej energie len v časti obce :

- od starej keramiky J.J.Kmeťa 74 nadol , čiže časť ulice J..J.Kmeťa, Rôšt, Huta, Vápenica, Huta cesta.

 

 

 


 

 

 

11.07.2018 - 27.07.2018

Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku

07.12.2017

Odvoz komunálneho a separovaného odpadu 2018

- harmonogram odvozu odpadu na rok 2018

Detail

   


                                                                       

Obec Ľubietová má prekrásnu polohu pod severovýchodným výbežkom Poľany, v ktorej sa nachádza geografický stred Slovenska vrch Hrb. Od roku 1379 bola Slobodným kráľovskýĽubietovám banským mestom a následne sa stala členom Zväzu dolnouhorských kráľovských banských miest.

 

Dejiny Ľubietovej sú už od najstarších čias nerozlučne späté s dejinami baníctva a hutníctva. Dnes je potvrdené spracovanie rúd Keltmi 400 rokov pred naším letopočtom. Slávu privilegovaného banského kráľovského mesta prinieslo predovšetkým bohatstvo medených rúd. Ťažbu medi postupne nahradilo spracovanie železa. V ňom významným medzníkom bol rok 1692, kedy bola v Ľubietovej postavená prvá vysoká drevouhoľná pec v Uhorsku. Mimoriadne rozvinuté tu však boli aj remeslá, najmä hrnčiarstvo, ktoré spracovávalo kvalitnú ľubietovskú hlinu. Bohatú históriu má aj včelárstvo.

 

Návštevníkov obce Ľubietová  privíta okrem prekrásnej prírody na námestí aj jedna z dominánt obce – socha národného buditeľa Jozefa Messerschmidta. Ku kultúrnym pamiatkam patrí Evanjelický kostol a. v. postavený v rokoch 1805 – 1807, a predovšetkým Rímskokatolícky Kostol Márie Magdalény z 15. storočia. V budove Obecného úradu postavenej v roku 1895 na mieste bývalej protitureckej pevnosti je muzeálna miestnosť a mineralogická miestnosť, kde sú vystavené vzorky minerálov zo širokého okolia. S baníckou históriou sa môžete oboznámiť na Náučnom banskom chodníku, ktorý sa nachádza na banskom poli Podlipa. Ľubietovskou raritou je aj debnársky tanec.

Ľubietová