Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 210
TÝŽDEŇ: 689
CELKOM: 704935

Prevencia kriminality - Kamerový systém Ľubietová

Kominárstvo muži v čirnom

Kominárstvo Muži v čiernom s.r.o
Kominár Andrej Gasper
Člen cechu krbárov, kachliarov a kominárov SR
web: https://kominarbb.sk/
tel: 0918101429

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, utorok 13. 4. 2021
rain and snow 4 °C -4 °C
streda 14. 4. sneženie 0/-6 °C
štvrtok 15. 4. slabé sneženie 1/-7 °C
piatok 16. 4. slabé sneženie 3/-9 °C

Obsah

 

 

Zariadenie sociálnych služieb - Strelníky

Zariadenie sociálnych služieb Strom je zriadené obcou Strelníky. Sociálne služby v zariadení sú poskytované pobytovou celoročnou formou. Celková kapacita je od 1.1.2016  24 prijímateľov sociálnych služieb. Zariadenie sociálnych služieb Strom poskytuje  nasledovné  druhy sociálnych služieb:

Zariadenie opatrovateľskej  služby (ZOS) v zmysle  § 36 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s kapacitou 3 miest. V ZOS poskytujú sociálne služby pre plnoleté fyzické  osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Domov sociálnych služieb  (DSS) v zmysle § 38 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  s kapacitou 9 miest. V DSS sa poskytujú  sociálne služby pre plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenie pre seniorov (ZpS) v zmysle § 35 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s kapacitou 12 miest. V ZpS sa poskytujú  sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú  z iných  vážnych  dôvodov v súlade s §  35 ods. 1 zákona 448/2008 Z. z.

Podmienky prijatia

Prijímanie  občanov do Zariadenia sociálnych služieb  STROM (ZSS) sa uskutočňuje
v zmysle  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona  č.
455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní v znení neskorších predpisov.

Sociálna služba zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov je výlučnou kompetenciou miest a obcí, ak občan potrebuje tieto služby, musí sa obrátiť na príslušný mestský alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska. Sociálna služba
Domov sociálnych služieb je v kompetencii vyššieho územného celku.

Potrebné tlačivá  pre  prijatie do zariadenia sociálnych  služieb:

 • Žiadosť  o posúdenie odkázanosti na  sociálnu službu

 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

  Následne  žiadateľ  vyplní  tlačivo

 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a priloží ďaľšie prílohy:

 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálne služby

 • Potvrdenie o príjme (Rozhodnutie sociálnej poisťovne o druhu  a výške dôchodku za predchádzajúci a  súčasný  rok).


  Nástup  do  ZSS  STROM

  Pri nástupe do ZSS STROM žiadateľ o sociálnu službu predloží nasledovné doklady:

 • občiansky  preukaz

 • preukaz poistenca

 • rozhodnutie o výške  dôchodku

 • zdravotnú  dokumentáciu (pri zmene praktického lekára)

  ďalej

 • osobné  šatstvo  označené menom

 • hygienické  potreby

 • obľúbené  osobné  veci (fotografie, obraz, vankúšik a pod. podľa dohody s vedúcou zariadenia).

  Úhrada za  poskytované  služby

  Výška  úhrady za  poskytované služby sa určuje individuálne podľa všeobecného záväzného nariadenia obce  Strelníky. Rozsah úhrady za sociálnu službu  sa odvíja od obytnej  jednotky, ktorú  prijímateľ užíva, od  stupňa odkázanosti na pomoc  inej fyzickej osoby, od  poskytovanej  stravy. Priemerná výška  úhrady je 280 €. Úhradu za sociálne služby prijímateľ  uhrádza do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

  Kontakty

  Zariadenie  sociálnych  služieb Strom

  Strelníky  42, 976 55

  Vedúca zariadenia: Mgr. Silvia Gašparová

  Telefón: 048/ 42 952 12, 0911 77 97 93

  e-mail: zss.strom@strelniky.sk