Obec Ľubietová
Ľubietová
rozšírené vyhľadávanie

Dobrovoľná vojenská príprava 2022

DVP2022

Dobrovoľná vojenská príprava je činnosť, ktorou sa občan Slovenskej republiky  pripravuje na obranu štátu a získava základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.  

Dobrovoľná vojenská príprava

ČO TO JE DOBROVOĽNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA (ďalej len DVP)?
Je to jednorazový výcvik, ktorý je finančne odmenený a žiadne ďalšie záväzky voči ozbrojeným silám Ti z neho neplynú. DVP je činnosť, ktorou sa občan Slovenskej republiky  pripravuje na obranu štátu a získava základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.  
 
ČO BY SI MAL SPĹŇAŤ?
Medzi základné požiadavky, ktoré by si mal spĺňať, aby si mohol absolvovať DVP v roku 2022 patria:

 • prihlásiť sa môže občan, ktorý sa narodil v roku 2003 alebo skôr
 • požiadal si o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy
 • vznikla ti branná povinnosť alebo si brannú povinnosť dobrovoľne prevzal
 • máš spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • máš štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu a jej členom je aj Slovenská republika
 • si bezúhonný
 • si spoľahlivý
 • ovládaš štátny jazyk
 • dosiahol si najmenej stredné odborné vzdelanie
 • ku dňu prijatia do DVP nie si evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu
 • si zdravotne aj psychicky spôsobilý
 • nie je voči tebe vedené trestné stíhanie

 
Bezúhonnosť preverujeme výpisom registra trestov, ktorý žiadame my. Uchádzač musí spĺňať podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti pri prijatí a po celý čas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.
Uchádzač sa podľa zákona nepovažuje za bezúhonného, ak:
● bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
● ak odsúdenie za takýto trestný čin nebolo zahladené alebo
● ak sa na neho nehľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený.
 
 
AKO DLHO TRVÁ A ČO SA NAUČÍŠ?
Výcvik DVP trvá 11 týždňov vo výcvikových priestoroch ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Naučíš sa :

 • prežiť a orientovať v prírode
 • základy sebaobrany
 • základy zdravotníckej a psychologickej prípravy
 • základy ochrany proti zbraniam hromadného ničenia
 • ovládať zbrane a vojenskú techniku a taktiku boja
 • zachovať si chladnú hlavu v krízových situáciách

 
ČO DOSTANEŠ KEĎ ABSOLVUJEŠ VÝCVIK A AKÉ BENEFITY PRINÁŠA DVP ?
Počas výcviku budeš mať zabezpečené :

 • bezplatné ubytovanie a stravu
 • zdravotné, dôchodkové a úrazové poistenie
 • cestovné náhrady z miesta bydliska na miesto výkonu DVP
 • bude Ti vyplatený finančný príspevok vo výške 1 300 €
 • získaš vojenskú hodnosť vojak 2. stupňa
 • ak si v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, tak počas DVP v nej naďalej ostávaš a neprídeš o žiadne dávky, dávky v hmotnej núdzi ani aktivačný príspevok

 
AKO MÁŠ ZAČAŤ A ČO OD TEBA POTREBUJEME K PRIHLÁSENIU DO DVP ?
Kontaktuj najbližšiu regrutačnú skupinu alebo vyplň registračný formulár  na stránke www.vojenskapriprava.sk a my Ťa budeme kontaktovať. So všetkým ti pomôžeme a poradíme.
Ak sa chceš prihlásiť do DVP budeme od Teba potrebovať určité doklady:

 • občiansky preukaz
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • životopis
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie (tvoju zdravotnú a psychickú spôsobilosť posúdi odborný personál OS SR)
 • rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti (týka sa žien a naturalizovaných občanov)

Dobrovoľná vojenská príprava.jpg

Dobrovoľná vojenská príprava - plagát

Dátum vloženia: 31. 5. 2022 9:19
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 5. 2022 10:22
Autor:

Aktuálne

Virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Prevencia kriminality - Kamerový systém Ľubietová

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ľubietová